บริการจัดหาคู่สำหรับคนโสดยุคใหม่วัยทำงานโดย NadDate.com บริษัทจัดหาคู่ชั้นนำของเมืองไทยNadDate.com บริการจัดหาคู่ ที่ให้บริการ จัดหาคู่ที่ท่านถูกใจ โดยการที่ท่านสามารถเลือกคู่เดทได้เอง อีกทั้งเรามีฐานสมาชิก คนทำงานคุณภาพ ของ NadDate .comสำหรับ support การหาคู่เดท ที่มีทัศนคติ และรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ตรงใจท่าน ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อความมั่นใจในคู่เดทที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทีมงาน NadDate.com จะทำการตรวจสอบเอกสารได้แก่ เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารใบยืนยันการศึกษา และเอกสารใบรับรองการทำงาน แก่ผู้ใช้บริการจากเราทุกท่าน จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ขั้นตอนการทำงานของ NadDate.com หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลแสดงความสนใจมายัง NadDate .com ทีมงานจะโทรติดต่อกลับหรือติดต่อผ่านทาง Email ไปยังท่านเพื่อขอเอกสารในการตรวจสอบ จากนั้นท่านสามารถเข้ามากรอกประวัติส่วนตัวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็ปไซต์ NadDate.com หลังจากทางทีมงานทำการ Verify ท่านให้เป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถค้นหาคู่เดทและขอนัดออกเดทได้เลย หากอีกฝ่านตกลงทางทีมงานจะทำการนัดหมายให้ท่านทั้งสองออกเดท หรือรับประทานอาหาร เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันเป็นการส่วนตัว โดยร้านอาหารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสะดวกในการเดินทางของท่านทั้งสอง และเมื่อเดทในครั้งนั้นเสร็จสิ้นลง ทีมงาน NadDate.com จะติดต่อกลับไปเพื่อติดตามผล และสอบถามความพึงพอใจของท่านต่อคู่เดท ว่าท่านต้องการที่จะพัฒนาสานสัมพันธ์ต่อ หรือถ้าท่านยังไม่แน่ใจ ท่านก็สามารถทำการค้นหาคู่เดทคนใหม่ได้อีก

บริการจัดหาคู่ ของ NadDate.com เหมาะสำหรับคนโสด วัยทำงาน ที่ทุ่มเท เวลาส่วนมาก ให้กับการทำงาน จนทำให้มีสังคมที่จำกัด สังคมและสภาพแวดล้อมเป็นแบบเดิมๆ ส่งผลให้ไม่ค่อยมีโอกาส ในการทำความรู้จักเพื่อนเพศตรงข้าม ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาสายสัมพันธ์กันต่อไปได้

ผู้ประสานงานของ NadDate.Com จะคอยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ท่านสมาชิกนับตั้งแต่วันที่สมัคร – ระหว่างการค้นหาคู่ – ช่วงการออกเดท ตลอดไปจนถึงหลังการออกเดทท่านสามารถติดต่อมายังเรา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-302-1212 และเราจะติดต่อกลับไปยังท่านภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน จัดหาคู่ ให้กับท่าน และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ท่านต้องการทราบจัดหาคู่ โดย NadDate.com