บริษัทหาคู่ชั้นนำของประเทศไทย NadDate.com ค้นหาความรักในสไตล์ที่คุณกำหนดเองได้บริษัทหาคู่ เป็นธุรกิจที่ให้บริการค้นหาบุคคลที่จะเข้ามาเติมเต็มชิวิตของผู้ขอรับบริการให้สมบูรณ์ โดยจะทำหน้าที่เป็นแม่สื่อที่ช่วยคัดกรองและโยงใยความสัมพันธ์ของบุคคล 2 คน ที่มีความต้องการ ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องของแต่ละฝ่ายให้มากที่สุด ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ในต่างประเทศ บริษัทหาคู่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสุขที่แท้จริง ด้วยการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ คนเหล่านี้มองว่าบริษัทหาคู่เปรียบเสมือนเพื่อนรักที่จะมองหาคนที่ดีและเหมาะสมให้กับเขาได้อย่างจริงใจ ความไว้วางใจดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจได้รับความนิยม และเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย บริษัทหาคู่ กำลังก้าวเข้ามาทำตลาดให้กับคนวัยทำงาน โดยในขณะนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของธุรกิจประเภทนี้อยู่ เพราะจำนวนบริษัทหาคู่ที่น่าเชื่อถือยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่อีกไม่ช้าในไทยจะเติบโตไม่แพ้ต่างประเทศเลยทีเดียว โดยในขณะนี้ NadDate.com ได้เปิดให้บริการที่รองรับความต้องการดังกล่าวนี้แล้วบริษัทหาคู่ NadDate.com